فرآورده های بهداشتی و آرایشی
گواهینامه رضایتمندی مشتری ISO 10004:2012
از شرکت MOODY INTERNATIONAL انگلستان

هفتمین نمایشگاه تخصصی شوینده ها نمایشگاه بین المللی مشهد 

هفتمین نمایشگاه تخصصی شوینده ها با حضور شرکت کنندگان داخلی و خارجی برگزار می شود. در این نمایشگاه برخی تجار و صاحبان صنعت از کشورهای تاجیکستان، افغانستان و ترکمنستان حضور دارند. در این نمایشگاه قرار است میزگردها و جلساتی با حضور مدیران صنعت و مهمانان خارجی برگزار شود. امید است این نمایشگاه بتواند مشکلات پیش روی صنعت و تجارت خارجی را در سهم خود کاهش دهد و زمینه صادرات فرآورده های شوینده را به کشورهای آسیای میانه فراهم کند. 

      

تهیه و تنظیم: واحد خبر بارفتن