فرآورده های بهداشتی و آرایشی
گواهینامه رضایتمندی مشتری ISO 10004:2012
از شرکت MOODY INTERNATIONAL انگلستان

متقاضیان لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید

نام و نام خانوادگی :

نام بخش یا شرکت :

تلفن ثابت :

نوع فعالیت :
تلفن همراه :
سابقه کار (سال)
نوع مالکیت :
دامنه فعالیت :
تعداد ویزیتور :
درصورت گرفتن نمایندگی چه ضمانتنامه معتبری را می توانید در اختیار شرکت قرار دهید؟
ادرس محل کار :

نام منطقه

تعداد پخش :
تصویر نماینده
تصویر کارت ملی
تصویر پروانه کسب
کد امنیتی :