فرآورده های بهداشتی و آرایشی
گواهینامه رضایتمندی مشتری ISO 10004:2012
از شرکت MOODY INTERNATIONAL انگلستان

گواهی نامه های مدیریت کیفیت بارفتن

استاندارد ایزو 9000 یکی از اعضای استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت است. امروزه نیاز بسیاری از سازمان ها به این استانداردها بسیار تامل برانگیز است و به عبارتی یکی از شاخصه های استانداردسازی نحوه مدیریت کیفیت سازمان ها در سطح جهانی می باشد. اولین شاخه اصلی این خانواده ایزو 9001 می باشد. مدیریت شرکت زرین دره مفتخر است که دو گواهینامه ایزو 9001:2008 در مدیریت کیفیت و ایزو 10004:2012 در مدیریت رضایتمندی مشتری را دارد.