فرآورده های بهداشتی و آرایشی
گواهینامه رضایتمندی مشتری ISO 10004:2012
از شرکت MOODY INTERNATIONAL انگلستان

صابون هتلی  و مسافرتی بارفتن

صابون های هتلی، صابون مسافرتی یا صابون های جیبی به علت حمل و مصرف آسان امروزه به طور گسترده استفاده می شود.

صابون هاى هتلی بارفتن یا صابون های مسافرتی بارفتن عضو کوچک خانواده بارفتن است . صابون های هتلی معمولا" در هتل ها و مهمانسراها مورد استفاده قرار می گیرند. صابون های هتلی بارفتن با رايحه دلپذير و ابعاد مناسبش مورد استقبال است.