فرآورده های بهداشتی و آرایشی
گواهینامه رضایتمندی مشتری ISO 10004:2012
از شرکت MOODY INTERNATIONAL انگلستان

کارکنان بارفتن

تولید و عرضه فرآورده های بهداشتی بارفتن توسط پرسنلی فعال و در محیطی منضبط و صمیمی صورت می پذیرد. کارکنان شرکت در هر پست و سمتی باشند در برخورد با مشتریان خوش برخورد و با نزاکت هستند. شعار همیشگی پرسنل "همیشه حق با مشتری است." و تامین خواسته های او را همواره در الویت فعالیت های خود قرار می دهند.  

        

کارخانه زرین دره دارای زیر ساخت هایی متناسب و با کیفیتی مطلوب برای تولید انواع فرآورده های بهداشتی بارفتن است. زیر بناهای زرین دره مساحتی معادل 9200 متر مربع را در بر می گیرد که شامل: ساختمان اداری، ساختمان تولید، ساختمان کارگاه پلاستیک، ساختمان تاسیسات، سرایداری و نگهبانی است.