فرآورده های بهداشتی و آرایشی
گواهینامه رضایتمندی مشتری ISO 10004:2012
از شرکت MOODY INTERNATIONAL انگلستان


فرآورده های شوینده بارفتن

فرآورده های شوینده "بارفتن"  نامی آشنا در صنعت شوینده است. این فرآورده ها تحت نظارت لابراتوار  زریـن دره تولید می شوند.  فرآورده های شوینده بارفتن  نه تنها در شرق ايران بلکه در بازار كشورهایی نظير تاجیکستان، تركمنستان ،افغانستان و پاکستان شناخته شده  و دارای محبوبیت است. شركت زرين دره (سهامی خاص) ،  فرآورده های شوینده بارفتن را به گونه اي توليد مي كند تا رضايـتـمندي مصرف كنندگان خود را تامين کند و آن را كليد موفقيت خود مي داند. فرآورده های بارفتن دارای استانداردهای ملی و تشویقی است. بعلاوه سعی و تلاش مديران، متخصصان وكاركنان شركت توليد وعرضه فرآورده هایی با کیفیت مطلوب و قابل رقابت در بازار جهانی است .