فرآورده های بهداشتی و آرایشی
گواهینامه رضایتمندی مشتری ISO 10004:2012
از شرکت MOODY INTERNATIONAL انگلستان

پروانه تاسیس و بهره برداری بارفتن

​شرکت زرین دره دارای دو آزمایشگاه مجهز شیمیایی و میکروبی با پرسنلی مجرب است که به شکلی منظم بر کیفیت محصولات تولید شده نظارت می کنند. کیفیت محصولات بارفتن مطابق با استانداردهای ملی و استانداردهای تشویقی اداره استاندارد و برمنطبق بر ضوابط اداره کل مواد غذایی و بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است که تصویر آنها در این صفحه نمایش داده شده است.