فرآورده های بهداشتی و آرایشی
گواهینامه رضایتمندی مشتری ISO 10004:2012
از شرکت MOODY INTERNATIONAL انگلستان

موارد استفاده از مایعات سفید کننده خانگی چیست؟

سفیدکننده ها ماده شیمیایی بسیار مفید هم برای خانه و هم برای استفاده در مقیاس وسیع است. می توانید از سفید کننده برای پاک کردن لکه ها ی روی لباس یا سفید کردن لباس ها استفاده کنید.همچنین برا ضدعفونی و گندزدایی سطوح به ویژه در خانه و حمام کاربرد دارند. ممکن است برای حذف و گندزدایی قارچ ها نیز به کار می روند . پرسنل بیمارستان  از سفید کننده به عنوان ماده گندزدا،هتل ها از سفید کننده برای تمیز کاری و ضدعفونی ملحفه، تختخواب و سطوح و رستوران ها برای ضد عفونی سطوح آماده سازی غذا از سفید کننده کلری بهره می برند.

مصرف سفید کننده خانگی:
1-    سفید کردن و روشن کردن لباس ها
2-    برطرف کردن لکه ها
3-    گندزدایی (ازبین بردن باکتری ها،قارچ ها،کپک ها ،هاگ ها و برخی ویروس ها)

سایر مصارف سفید کننده ها:
*گندزدایی از چاه های آب
*گندزدایی محیط های بیمارستانی
*کنترل رشد آلگ ها و برخی صدف ها
*گندزدایی آب استخرها
*اضافه کردن به فاضلاب و هرز آب ها بمنظور کاهش و کنترل بوی نامطبوع

​جمع آوری: واحد تحقیق و توسعه بارفتن