فرآورده های بهداشتی و آرایشی
گواهینامه رضایتمندی مشتری ISO 10004:2012
از شرکت MOODY INTERNATIONAL انگلستان

نکات ایمنی در هنگام استفاده از مایع سفید کننده

1- در هنگام استفاده از تمام سفیدكننده ‌ها حتماً از دستكش استفاده نمایید.

​2- مایع سفید کننده را دور از دسترس كودكان نگهداری کنید.

3- ترکیبات کلر از جمله هیپوكلریت سدیم قدرت سفید كنندگی خوبی دارند و در هنگام تماس با پوست بدن و دست به سرعت باعث سوزش و آسیب آن می شوند.

​4- از اختلاط مایع سفید کننده با مخصوصاً اسیدها (مانند جوهر نمک) به خاطر ایجاد گاز سمی كلراید خودداری کنید.

5- از اختلاط مایع سفید کننده حاوی کلر با آمونیاك اجتناب کنید چون امكان تولید مواد قابل انفجار وجود دارد.

6- كلر موجود در مایع سفید کننده در پوست باعث بروز حساسیت می‌شود، استنشاق بخارات کلر به دندان‌ها و دستگاه تنفسی آسیب رسانده و اگر مایع سفید کننده زمان طولانی روی پوست باقی بماند به پوست صدمه می زند.

7-در صورت تماس مایع سفید کننده با پوست، پوست را با مقدار زیادی آب شستشو دهید. در صورت بروز سوختگی پوست را با آب سرد برای مدتی شستشو داده و بعد گاز استریل به کار برده و برای درمان به پزشك مراجعه کنید.

8- در صورت استنشاق گاز كلر متصاعد شده از مایع سفید کننده یا اختلاط آن، مصدوم را به هوای آزاد منتقل کرده و در صورت احتیاج از گاز اكسیژن و تنفس مصنوعی استفاده كنید و سپس او را به پزشك منتقل نمایید.

9- در صورت نوشیدن مایع سفید کننده دهان مصدوم را با آب شستشو داده و اگر مشكل تنفسی پیدا کرده به او تنفس مصنوعی برسانید و در صورتی كه بیمار نباشد به او آب و شیر بنوشانید و بعد او را به پزشك منتقل کنید.

10- حتی الامکان از مایع سفید کننده برای ظروف و سطوح فلزی استفاده نكنید.